Verwacht

De volgende boeken staan in onze uitgeefplanning. Als u geïnteresseerd bent in één van onze komende uitgaven, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch bericht over de verschijning van onze boeken.

 

 

 

 

 
Zaans Groen 1959-2019

Vanaf de jaren tachtig wordt Nederland donkergroen, en dat gebeurt ook in de Zaanstreek - de lichtere groenen verdwijnen er in hoog tempo. Op de Zaanse Schans ontstaat verzet tegen deze monomanie en de groenvariatie wordt er na verloop van tijd teruggebracht. Elders in de Zaanstreek gaat vanaf de jaren negentig de aandacht vooral uit naar historische kleuren als kopergroen, mosterdgeel, omberbruin en Berlijns blauw. Tegelijkertijd geeft Inverdan, het nieuwe centrum van Zaanstad, een eigentijdse slag aan de traditionele groenen. In korte tijd voltrekt zich een verbazingwekkende kleurrevolutie.

In Zaans Groen laat Rob van Maanen de mensen aan het woord die het lef hadden om nieuwe wegen in te slaan. Hun 'kleurincidenten' zorgden voor leven in de brouwerij en maakten de Zaanstreek tot een kleurengids waar Nederland veel van kan leren.

Eisendrath, een verzonken familie (1845-1945)

In 1845 verplichtte de Pruisische regering alle joden op haar grondgebied een erfelijke naam te voeren. Samson Nathan koos voor Eisendrath, een koppeling van kracht (‘ijzer’) en een hechte gezinsband (‘draad’). De naam was uniek; nergens ter wereld bevond zich een tweede familie Eisendrath.
Samson Nathan verwekte achttien kinderen bij zijn vrouw Julia. Stuk voor stuk besloten ze hun geluk buiten Westfalen te zoeken. In de loop der jaren emigreerden ze allemaal naar Chicago. Op één na: oudste zoon Baruch. Hij vertrok naar Amsterdam en werkte zich daar op tot een gerespecteerd burger.
Een eeuw na de introductie van de naam Eisendrath leefde er in heel Nederland geen nakomeling meer van de Duitse stamvader. Diens landgenoten verordonneerden in 1942 dat Zaandam, de woonplaats van huisarts Bernard Eisendrath en zijn vijf gezinsleden, als eerste gemeente binnen het nieuwe wingewest Judenrein moest zijn. De Eisendraths belandden in het Amsterdamse getto, het voorgeborchte op hun route naar de ondergang. Hun wereld werd die van onderduik en weerstand, verraad en vernietiging.
Eisendrath, een verzonken familie (1845-1945) is het hartverscheurende verhaal van de Holocaust, samengebald in één gezin, vier landen en honderd jaar.

Chris Krijt, loodgieter

Chris Krijt – loodgieter uit de Botenmakersstraat in Zaandam – was verwoed amateur-fotograaf. De foto’s die Chris ons heeft nagelaten, doen niet onder voor die van zijn bekende broer Wim, de beroepsfotograaf. Samen hebben deze broers in de jaren ’50, ’60 en ’70 van de vorige eeuw een schat aan Zaanse levens en straatbeelden vastgelegd. Chris’ hart lag eigenlijk bij de fotografie en bij de moderne beeldende kunst. Maar hij kwam bij zijn vader in het loodgietersbedrijf, en nam – gelukkig voor ons - tijdens klussen zijn camera mee. Ook ging hij erop af wanneer hij hoorde dat er ergens panden zouden worden gesloopt. Zoon Hans Krijt attendeerde Stichting Zaans Schoon op zijn vaders werk, dat een poëtisch beeld van de Zaanstreek geeft, waarin het leven nog gemoedelijk en overzichtelijk was. Dat beeld past bij Stichting Zaans Schoon, die sinds 2016 al 70 jaar op de bres staat voor behoud van de schoonheid van de Zaanstreek.

 
Zaanse lessen

Een kleurgeschiedenis
Auteur, Rob van Maanen

De aandacht voor kleur als onderdeel van het cultureel erfgoed is toegenomen en is er behoefte aan concrete informatie over historische, hedendaagse en verdwenen  kleuren. Om die verdwenen kleuren door de hedendaagse gebruiker op een verantwoorde manier toe te kunnen passen, is het nodig dat die kleuren in hun historische context worden toegelicht.
 Doel van het boek ‘Zaanse lessen’ is om  inzicht te geven in de geschiedenis en te laten zien hoe het kleurbeeld zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld. Daarnaast toont het mogelijkheden van het kleurgebruik voor verder ontwikkeling en houvast op basis van de historische kleuren.

Verkoopprijs 24,95 euro

 

 
De Hogendijk

Auteurs, V. Enthoven, P. Floore, P. Kleij, en A. Vos.

Het ontstaan en ontwikkeling bewoning langs de Zaan vanaf de Middeleeuwen, opkomst Zaanse handel en scheepvaart, opkomst Zaanse scheepsbouw, bezoek Czaar Peter, ondergang Zaanse scheepsbouw rond 1800. Opleving scheepsbouw na 1850 en huidige situatie. Traditionele theorieën over de Zaanse scheepsbouw tot het moment van opgraven.

Verkoopprijs 34,95 euro

 
Verdronken landschap

Het veranderende landschap Laag Holland
Auteur Ron van ‘t Veer

Het Nationaal Landschap Laag Holland behoort tot de meest kenmerkende landschappen van Nederland. Dit landschap is het bijzondere resultaat van zowel actieve veenvorming als een sterke menselijke invloed. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een zeer herkenbaar vlak en laaggelegen land, doorsneden door ontelbare sloten en omsloten door eeuwenoude lintdorpen en dijken. Tot de kenmerken en kernkwaliteiten van het landschap van Laag Holland behoren onder meer:
Een weids en open landschap op veengrond,
Een kenmerkende Middeleeuwse verkaveling met historische watergangen,
Vochtige graslanden en drassige rietkragen met veel weide- en moerasvogels
Droogmakerijen met 17de eeuwse inrichtingspatronen

De natuur en de veengronden van Laag Holland staan momenteel echter onder druk. De veengronden zakken steeds verder naar beneden en hierdoor wordt het landschap steeds kwetsbaarder voor klimaatverandering. Veel klassieke natuurwaarden van Laag Holland, zoals weidevogels, waterplantenrijke sloten en bloemrijke rietlanden staan onder druk. Ooit waren ze het resultaat van mensenwerk dat nauw was verweven met de natuur. Historische beheervormen die vroeger veel natuur opleverden zijn echter niet meer rendabel en kunnen bijna alleen maar met subsidie in stand worden gehouden. De beheerkosten stijgen steeds meer, maar lijken zich nauwelijks te vertalen in toenemende natuurwaarden van het klassieke laagveenlandschap.

In dit boek wordt het proces van de historische en toekomstige landschapsvorming van Laag Holland treffend in beeld gebracht, met vele fraaie foto’s en interviews van gebruikers en beheerders.


Verkoopprijs 39,95 euro