Op Historische Gronden

De geschiedenis van een Zaanse gracht in nationaal en internationaal perspectief. Op 26 januari 1655 maakten de erfgenamen van Cornelis Pietersz. Bleecker een reglement voor de bewoners van het Cornelis Bleeckersven, de huidige Bloemgracht in Zaandam. Zij boden dit ven aan om er huizen op te bouwen. De gracht moest status krijgen door de aanleg van een complex van grote tuinen voor de rijkste inwoners van de streek.
De eigenaren versierden de tuinen met beelden naar de Franse mode en ontvingen relaties in hun tuinhuizen. Sommige eigenaren behoorden tot de intellectuele top of speelden een belangrijke financiële rol in de Republiek.
Henk Roovers begon in januari 1998 met het onderzoek voor “Op Historische Gronden”. Direct vanaf het begin was voor hem duidelijk, dat het om veel meer moest gaan dan de geschiedenis van een gracht. Het ging er om, deze Zaandamse geschiedenis te verbinden met die van de regio, met die van de Republiek, het latere koninkrijk der Nederlanden, die van Europa en soms zelfs met die van daarbuiten. Tegen deze achtergrond wordt regionale geschiedenis inzichtelijk. Om dit doel te bereiken is 15 jaar lang bronnenonderzoek gedaan in archieven. Het archief waar de meeste gegevens te vinden waren, was natuurlijk het Gemeentearchief van Zaanstad. (Het Oud Rechterlijk Archief van Oost-en Westzaan alleen al bevat bijvoorbeeld meer dan 10.000 aktes.) Daarnaast deed hij in dit archief onderzoek in o.a. de notariële archieven, de belasting-registers, de kerkelijke archieven, de archieven van de dorpsbesturen, de gegevens van het kadaster en de beeldbank. Naast onderzoek in het Gemeentearchief van Zaanstad, werd ook in archieven en musea in Amsterdam, Haarlem, Purmerend, Edam, Leiden, Rotterdam, Den Haag, Middelburg, Terschelling, St. Omer (Fr.), Stockholm en New York onderzoek gedaan. Minutieus speurwerk leverde veel nieuwe gegevens op, die hun weerslag hebben gevonden in dit boek.

Reacties

Is het boek nog ergens te koop, eventueel 2e hands.
Kan ik dit boek nog ergens krijgen? Of 2dehands? Vrgr Bart

Reactie toevoegen

Velden met een * zijn verplicht.